Wat is het Zomerfeest

Historie van het Zomerfeest Wapenveld

Het "Zomerfeest Wapenveld" is een jaarmarkt welke in 1989 is ontstaan na contact tussen de voetbalvereniging W.Z.C. en de Skeelerclub Oost Veluwe. Beide clubs zochten een manier om de clubkas te versterken. De voetbalvereniging bevond zich in die dagen al in de gelukkige positie dat zij een zeer actieve supportersvereniging bezat die bereidt was om hun steentje bij te dragen aan de organisatie van de jaarmarkt. Hierdoor ontstond het "Trio Sportief". Door dit "Trio Sportief" werd de formule "Zomerfeest Wapenveld" ontwikkeld. Met behulp van leden van beide verenigingen werd in het eerste jaar een eenvoudige rommelmarkt opgezet waarbij tijdens de eerste editie nog geen honderd strekkende meters aan kramen stonden. Toch gaf dit beperkte succes een opening om in de toekomst uit te groeien naar een succes.

Na jaren alleen een rommelmarkt te hebben georganiseerd, werd deze in 2006 uitgebreid met een braderie gedeelte vanwege de opkomst van braderieën. Later, in 2009, is er een verdere uitbreiding geweest en werd een verenigings-/entertainmentplein toegevoegd aan de jaarmarkt om te zorgen voor vertier voor jong en oud. Op dit plein worden gedurende de dag demonstraties gegeven door plaatselijke verenigingen en vindt er een muzikale omlijsting plaats met artiesten die voornamelijk Nederlandstalige volksmuziek ten gehore brengen.

Door de uitbreidingen is de ooit simpele rommelmarkt uitgegroeid tot een jaarmarkt met diverse activiteiten en koopwaren waarbij er volop vertier is voor jong en oud. Inmiddels is het Zomerfeest Wapenveld een begrip in de regio geworden waar jaarlijks vele duizenden bezoekers de weg naar weten te vinden.

Sinds 2013 is de naam van de organisatie "Trio Sportief" omgezet in "Stichting Zomerfeest Wapenveld".
In 2015 nam de Skeelerclub Oost Veluwe het besluit om, mede door de drukke activiteiten bij de skeelerclub zelf, zich uit de organisatie terug te trekken.

Bij voetbalvereniging W.Z.C. en de supportersvereniging W.Z.C. had men direct het idee om toch door te gaan met de organisatie van het "Zomerfeest Wapenveld". Want waar het ooit opgezet was om de clubkas te versterken, blijkt het nog steeds een gouden formule te zijn om voor de voetbalclub en de supportersvereniging van W.Z.C. gelden te genereren en de clubkas te versterken.

Er werd binnen de voetbalclub gekeken of er vrijwilligers bereid waren om de opengevallen functies in te vullen. Het lukte de nog zittende bestuursleden om binnen niet al te lange tijd de functies weer bemand te krijgen waardoor sinds 2015 de organisatie volledig in handen is van W.Z.C.

GEHOUDEN OP DE DERDE ZATERDAG VAN JUNI

TOP