Wie organiseren het Zomerfeest in Wapenveld?

Informatie over de organisatie

Sinds 2015 is de organisatie van het Zomerfeest Wapenveld volledig in handen van de supportersvereniging W.Z.C. en de v.v. W.Z.C.
Om het Zomerfeest Wapenveld te laten welslagen zijn er vele vrijwilligers van v.v. W.Z.C. die gedurende de dag hun steentje bijdragen. Zonder hen is dit niet mogelijk.

Het bestuur van stichting Zomerfeest Wapenveld bestaat uit de volgende personen:
A. Eilander ( voorzitter )
T. Regterschot (secretaris, vrijwilligerscoördinator)
W. Eilander (penningmeester)
A. Kwakkel (marktmeester, administratie)
W. Boeve
G. Eilander (vrijwilligerscoördinator)

Informatie kan verkregen worden via e-mail: inschrijving@zomerfeestwapenveld.nl.

TOP